Služby

ČISTENIE POVRCHOV
Ponúkame Vám program, ktorý je overený, 100% funkčný a ekologicky nezávadný.
Výsledný efekt dosahujeme bez porušenia čisteného povrchu.

Čistenie všetkých typov stavebných povrchov:
tehla, keramika, betón, pieskovec, vápenec, žula, hliník, umelý kameň, mramor, bridlica, rizolit, travertín, omietky, betón, pieskovec, terakotu, terazzo, prefabrikát, mozaiku, cement, škridle, drevo, hliník a iné

Odstránime
grafity, farbu, lak, fixy, atrament, pastel, epoxid, rúže, decht, asfalt, gumu, tuk, tmel, vosk, lepidlo, machy, plesne a iné


APLIKACIA ANTIGRAFITY NÁTEROV
Antigrafity náter tvorí neviditeľný priehľadný film, z ktorého je možné grafity opakovane odstraňovať pri veľmi nízkych nákladoch. Nedochádza pritom k porušeniu čisteného povrchu ani k porušeniu samotného ochranného náteru. Na tieto nátery poskytujeme záruku až do 5 rokov. Antigrafity náter navyše pôsobí ako výborný penetrátor.
Opakované odstránenie grafitov ochráneného povrchu odrádza sprejerov od opätovného poškodzovania budovy.


ČISTENIE A OCHRANA FASÁD BUDOV
- Opravy a rekonštrukcie fasád
- Farebné nátery fasád
- Odstraňovanie starých náterov farieb (až 20 vrstiev)


PORADENSKÝ SERVIS
- Obhliadky a testy
- Spracovanie návrhu riešenia problematiky grafitov pre mestá a podniky


TESTY A UKÁŽKA ZDARMA
Ak chcete problém s grafity alebo znečistený povrch riešiť, radi Vám zdarma a nezáväzne poradíme a zrealizujeme testy priamo vo Vašej budove.


CENNÍK:
- čistenie povrchov: 10 EUR/m²
- antigrafity nátery jednorázové od 8 EUR/m²
- antigrafity nátery trvalé od 10 EUR/m²

(Ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obhliadky)