Referencie

Pre hlavné mesto SR Bratislavu 
- Nový most
- Výťahy Incheba
- Výťahy Apollo
- podchod Dolnozemská
- podchod Bajkalská
- podchod Staromestská
- podchod Patrónka

Bratislavský hrad

Národná rada SR

Mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom

Mesto Košice

Mesto Vranov nad Topľou

Československá obchodná banka a.s.

Všeobecná úverová banka a.s.

Všeobecná zdraotná poisťovňa a.s.

Šporotvá hala Košice

Dóm sv. Martina

(dlhoročná spolupráca s Axiom Real Slovensko)